Verifierad av Massi Fazli

Certifierad Klinisk dietist

VLCD, medicin, motion och varaktiga vanor ger långvarig viktnedgång
Viktminskning

VLCD, medicin, motion och varaktiga vanor ger långvarig viktnedgång

En ny dansk studie analyserade 109 individer med svår fetma, vars BMI varierade mellan 32 och 43. Alla deltagare genomförde alla faser av studien, vilket gav en solid och konsekvent deltagargrupp från vilken slutsatser kunde dras.

Inledningsvis placerades alla på en lågkaloridiet (800 Kcal, specifikt VLCD/Total Diet Replacement) i 8 veckor, där de i genomsnitt gick ner 13,1 kg.

Därefter delades deltagarna slumpmässigt in i fyra grupper, var och en med sin egen strategi för att bibehålla viktnedgången under ett år.

Resultaten från denna studie lyfter fram vikten av en effektiv och ekonomiskt fördelaktig metod för viktnedgång, särskilt i den initiala fasen (0-8 veckor). Genom att implementera en lågkaloridiet på 800 Kcal uppnådde deltagarna betydande viktnedgångsresultat, vilket fungerade som en stark motivationsfaktor för att fortsätta en hälsosammare livsstil och viktnedgångsresa. Studien betonar vikten av en kombination av hälsosam kost, motion och varaktiga hälsosamma vanor för att uppnå och bibehålla långvarig viktnedgång.

Undersökning av viktminskningsstrategier: Effekten av olika interventionsmetoder på viktminskningsunderhåll

Under interventionsfasen tilldelades deltagarna slumpmässigt antingen motion, medicin - liraglutid 3 mg/Saxenda, en kombination av båda, eller placebo. Deltagarna övervakades noggrant för att registrera deras viktnedgång och hälsoparametrar.

Efter interventionsfasen genomfördes en uppföljningsperiod på ett år utan ytterligare behandling. Detta gjorde det möjligt för forskarna att utvärdera hur deltagarna bibehöll sin viktnedgång och eventuella förändringar i hälsoparametrar utan behandling.

Efterbehandlingsanalys: Deltagare som förlorade minst 5 % av sin initiala viktminskning valdes sedan slumpmässigt ut. Efter ett år bjöds de tillbaka till Köpenhamns universitet för uppföljning, varav 2/3 av deltagarna (109 personer) gick med på att delta. Den efterföljande efterbehandlingsanalysen jämförde resultaten från de olika interventionsgrupperna för att avgöra vilken metod som var mest effektiv för att bibehålla en hälsosam viktnedgång över tid.

Vad avslöjar resultaten? Analys och effekt av viktminskningsmetoder

Deltagarna delades slumpmässigt in i fyra grupper, var och en tilldelad en specifik strategi för att bibehålla sin uppnådda viktnedgång under det följande året:

  • En grupp fortsatte med sin vanliga fysiska aktivitetsnivå.
  • En annan grupp fick aktiv medicin - liraglutid 3 mg/Saxenda.
  • En tredje grupp följde ett övervakat träningsprogram, som inkluderade högintensiv träning två gånger i veckan och två ytterligare träningstillfällen på egen hand, övervakade med en pulsmätare.
  • Den fjärde gruppen kombinerade både aktiv medicin och det övervakade träningsprogrammet.

Analysen visade att deltagarna som fick en kombination av motion och viktnedgångsmedicin uppnådde den mest varaktiga viktminskningen och hälsov förbättringar jämfört med andra behandlingsgrupper.

Deltagare som kombinerade träning och medicin hade en genomsnittlig viktuppgång på 3 kg ett år efter avslutad behandling. En möjlig anledning till den mindre viktuppgången i denna grupp kan vara deras förmåga att bättre reglera sitt matintag.

Å andra sidan upplevde deltagare som endast fick medicin en snabb viktuppgång på 10,5 kg när behandlingen upphörde. Dessa deltagare återfick upp till 70 % av den förlorade vikten i ren fettmassa, vilket innebär att de återgick till eller till och med översteg sitt initiala tillstånd.

Det är värt att notera att effekten av den första fasen med 8 veckors intervention visade den största viktminskningen, med alla deltagare som i genomsnitt gick ner 13,1 kg. Detta uppnåddes genom en lågkaloridiet, såsom Total Diet Replacement/VLCD, vilket indikerar att denna metod också kan vara en mer effektiv och ekonomiskt hållbar lösning.

Vikten ligger i att förändra kost- och motionsvanor när man påbörjar medicinsk behandling för svår fetma. Om inga ytterligare förändringar görs utöver medicinen kan det resultera i en återgång till tidigare viktförhållanden eller till och med en försämring.

Källor:

www.sciencedirect.com (2024) Healthy weight loss maintenance with exercise, GLP-1 receptor agonist, or both combined followed by one year without treatment: a post-treatment analysis of a randomized placebo-controlled trial. Healthy weight loss maintenance with exercise, GLP-1 receptor agonist, or both combined followed by one year without treatment: a post-treatment analysis of a randomised placebo-controlled trial - eClinicalMedicine (thelancet.com)

Tillbaka till blogg