Verifierad av Massi Fazli

Certifierad Klinisk dietist

Drömmer du om en ny väg till bättre hälsa och livskvalitet, även med typ 2-diabetes?
Viktminskning

Drömmer du om en ny väg till bättre hälsa och livskvalitet, även med typ 2-diabetes?

Nu är det möjligt med VLCD - den ultimata lösningen som inte bara omvandlar din kropp utan också ditt liv! Upplev en banbrytande metod för att kontrollera typ 2-diabetes med VLCD.

Forskning, såsom DiRECT-studien (Diabetes Remission Clinical Trial) från Storbritannien, har visat att en VLCD, Very Low Calorie Diet/Total Diet Replacement, som är en fullständig måltidsersättning på cirka 800 kcal, är mer än bara en diet. Det är en kraftfull strategi som kan vända typ 2-diabetes och sätta dig på kurs mot en hälsosammare framtid.

Genom en VLCD får du inte bara ett verktyg för viktminskning utan också en väg till förbättrad hälsa och en omvandling av din livsstil. Genom att kombinera rätt kostsammansättning med ett kaloriunderskott kan du ta kontroll över din typ 2-diabetes.

Vad är en VLCD eller TDR?

En VLCD/TDR (Very Low Calorie Diet/Total Diet Replacement) är en typ av dietplan som innebär att man konsumerar avsevärt färre kalorier än vanligt, vanligtvis runt 800 kalorier per dag. Dessa dietplaner används ofta som en korttidsintervention för individer som behöver gå ner i vikt snabbt, såsom de med fetma eller de som förbereder sig för viktminskningskirurgi. En TDR och VLCD är samma diet men olika benämningar används av olika marknader. I Sverige kallar vi det ofta VLCD.

VLCD ger vanligtvis balanserad näring trots det låga kaloriintaget och säkerställer att nödvändiga näringsämnen fortfarande konsumeras. De involverar vanligtvis måltidsersättningar som shakes, soppor, barer eller andra förpackade livsmedel som är noggrant formulerade för att ge nödvändiga vitaminer, mineraler och protein samtidigt som kaloriintaget hålls mycket lågt. Detta tillvägagångssätt hjälper till att säkerställa att individer som följer VLCD fortfarande får tillräcklig näring trots det minskade kaloriintaget.

Effekten av Very Low Calorie Diet på diabetesremission

I den banbrytande DiRECT-studien undersöktes effekten av en Very Low Calorie Diet på cirka 800 kcal på diabetesremission hos individer med typ 2-diabetes. Studien involverade deltagare som följde planen i 12 veckor och ersatte vanliga måltider med lågkaloriprodukter såsom shakes och soppor. Resultaten var anmärkningsvärda.

NHS Type 2 Diabetes Path to Remission Programme är baserat på denna forskning. Det är ett samarbete mellan NHS England och Diabetes UK och erbjuder ett liknande tillvägagångssätt för individer med typ 2-diabetes och övervikt. Programmet varade i 12 veckor och inkluderade en lågkaloridiet samt stöd för livsstilsförändringar.

Resultat från DiRECT-studien och genomförandet av detta program visar att nästan hälften av deltagarna uppnådde remission av sin typ 2-diabetes efter ett år. En fjärdedel tappade till och med 15 kg eller mer, och av dessa uppnådde 86 % remission av sin typ 2-diabetes.

Varför är kost så avgörande när man lever med typ 2-diabetes?

Det är enkelt: kost spelar en avgörande roll i den effektiva behandlingen och förebyggandet av potentiellt allvarliga komplikationer associerade med diabetes.

Om den inte behandlas kan höga blodsockernivåer leda till en rad hälsoproblem, inklusive skador på nervsystemet, njursjukdom, synförlust och hjärt-kärlsjukdomar. I värsta fall kan det till och med resultera i allvarliga fotinfektioner som kräver amputation.

En Very Low Calorie Diet är en koststrategi som byter ut vanliga måltider mot näringsmässigt kompletta, lågkalorialternativ. Genom att följa detta tillvägagångssätt kan du säkerställa att din kropp får alla nödvändiga näringsämnen samtidigt som du uppnår det nödvändiga kaloriunderskottet för viktminskning.

Detta tillvägagångssätt kan vara avgörande för att stabilisera blodsockernivåerna och förbättra kroppens respons på insulin. Därför kan kostens betydelse inte underskattas.

Det utgör kärnan i framgången bakom fullständig måltidsersättning som en effektiv strategi för att behandla diabetes och viktminskning. Att följa en lämplig diet innebär inte bara att räkna kalorier utan också att välja rätt livsmedel som stödjer en hälsosam blodsockerkontroll och allmän häls förbättring.

Utöver hälsofördelarna medför fullständig måltidsersättning också betydande ekonomiska fördelar.

Att välja en VLCD är inte bara ett steg mot förbättrad hälsa, utan också en klok investering i ekonomin. Genom att omfamna fullständig måltidsersättning öppnar vi dörren för långsiktiga besparingar, både för individen och för samhället som helhet.

Diabetesförbundet uppskattar att effektiv diabetesbehandling kräver ett helhetsperspektiv. Med omkring 500.000 svenskar som lever med diabetes, står Sverige inför en av de mest utbredda kroniska sjukdomarna. De årliga kostnaderna uppgick till nästan 18 miljarder kronor år 2020. Utan effektiva åtgärder förväntas kostnaderna stiga till 21 miljarder kronor för typ 2-diabetes under 2030.

Denna ökning kommer att leda till fler komplikationer som hjärt-, syn- och njurproblem, samt amputationer, vilket både funktionshindrar individen och utgör en betydande ekonomisk börda. Redan nu lider en fjärdedel av diabetespatienterna av komplikationer och står för nästan 60 % av de totala kostnaderna.

En Very Low Calorie Diet kan hjälpa till att minska medicinska utgifter och behandlingar relaterade till diabetes, vilket resulterar i färre läkarbesök, sjukhusvistelser och mindre behov av medicinering - och därmed ekonomiska besparingar. Men det handlar inte bara om pengar. En VLCD kan också förbättra livskvaliteten och produktiviteten för dem som lever med diabetes, vilket leder till färre förlorade arbetsdagar och mer tid för det som verkligen betyder något.

Genom att erbjuda tidiga insatser och effektiva behandlingsalternativ kan vi potentiellt förbättra livskvaliteten för personer med typ 2-diabetes och minska bördan på sjukvårdssystemet. När WHO belyser diabetes och dess växande globala förekomst är det dags att agera och intensifiera förebyggandet och behandlingen av detta folkhälsoproblem. WHO:s globala rapport om diabetes visar att antalet vuxna med diabetes har nästan fyrdubblats sedan 1980, och nu står vi inför en värld med 422 miljoner vuxna som lever med sjukdomen.

Låt dessa siffror motivera oss att agera, inte att frukta.

 

Källor:

  1. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov: Remission av typ 2-diabetes: alltid fler frågor, men tillräckligt med svar för handling
  2. england.nhs.uk:NHS Type 2 Diabetes Path to Remission Programme
  3. Svenska Diabetesförbundet
  4. tv2.dk: 40 miljoner utbetalningar i ersättning efter fetmaoperationer
  5. who.int: Global rapport om Diabetes
  6. selondonics.org: The NHS Type 2 Diabetes Pathway to Remission Programme (formellt LCD) levererad av Oviva
  7. IHE Rapport - Kostnader för diabetes 2020 och 2030 i Sverige
Tillbaka till blogg