Verifierad av Marianne Poulsen

Certifierad Produktspecialist och kostrådgivare

Hur du räknar kalorier
Viktminskning

Hur du räknar kalorier

Hur mycket ska du äta och hur tar du reda på hur många kalorier du får i dig? Hur ska du räkna ut de kalorier du ska hålla dig till för att kunna gå ner i vikt? Vi har sammanfattat en guide för hur du enklast kommer i gång och som gör det enkelt för dig att förstå.

Hur många kalorier ska jag äta?

Kalorier är kroppens energi och därför är det först viktigt att ta reda på hur mycket energi du gör av med under en dag. Så som rörlighet i form av promenad till arbetet, träning eller sitta stillande livsstil gör en skillnad på om du gör av med mer eller mindre kalorier under dagen. Om du gärna vill gå ner i vikt ska du därför ditt energiintag vara mindre än din förbrukning. När du har ett lägre intag av energi än du gör av med kommer kroppen behöva ta energi från annanstans än den mat som annars fungerar som bränsle. I det här fall kommer kroppen äta från sina reserver som också är dina fettvävnader. När kroppen börjar äta energi från fettvävnader resulterar detta i viktminskning. Det finns en tumregel som säger du vill göra av med 30 kalorier per kg av din kroppsvikt. Det vill säga om du väger 75 kg vill du göra av med 2250 kalorier på en dag.

Räkna ut hur mycket kalorier du behöver

För att ta reda på hur mycket du behöver få i dig för att varken gå ner i vikt eller för att öka i vikt behöver du prova dig fram. Våra kroppar fungerar alla olika och det gäller också behovet av energi. Det finns däremot bra riktlinjer att utgå från och därefter kan du anpassa efter hur kroppen reagerar och mår under en period. Det finns alltså inte en färdig tabell som visar exakt vad du behöver, men däremot goda riktlinjer som gör att du får ett bra utgångsläge när du ska räkna kalorier. Om du utgår från tumregeln ovan så bör du vara på god väg att hitta din balansvikt, det vill säga den vikt där du varken går upp eller ner.

Hur räknar jag kalorier?

Du har säkert förstått att det krävs tid och tålamod för att räkna kalorier. Det är inte alltid en enkel resa men desto noggrannare du är, desto mer exakt resultat vill du få. När du nu läst så här långt bör du också veta hur många kalorier du gör av med under en dag. Det som nu kvarstår är att ta reda på hur mycket kalorier du får i dig under dagen och om du vill gå ner i vikt ska du alltså ligga under den nivå som är din förbrukning.

Ta reda på vad maten innehåller

Alla livsmedel har en näringstabell som anger hur mycket kalorier, vitaminer och mineraler som bland annat ingår i produkten. Ofta brukar denna tabell ange hur mycket som produkten i helhet innehåller eller också hur mycket den innehåller per 100 gram. När du vet per 100 gram är det också enkelt att räkna från eller till, beroende på hur mycket du äter. Det kan vara bra att investera i en köksvåg om du inte redan har en. Dessa brukar kunna mäta även mindre mängder och som passar bra när du väger livsmedel som inte har så mycket vikt, exempelvis kokosflingor eller mjöl. För att göra ett exempel kan vi säga att du ska äta kycklingfilé som du handlat och den väger 120 gram, detta har du säkerställ även med din köksvåg för att veta att inget fel är gjort i butiken. I regel innehåller kycklingfilé 239 kalorier per 100 gram. Eftersom du nu kommer äta 120 gram innebär det att du behöver räkna ut hur många kalorier den innehåller. Enklaste sättet är att ta 120/100 vilket ger 1,2. Detta svar är allt hur många gånger mer 120 är än 100. Genom att sedan räkna 239 * 1,2 får du svaret på vad 120 gram kalorier kycklingfilé är, det vill säga i detta fall 286,8. På samma vis fungerar uträkningen om du har färre än 100 gram av en produkt. Exempelvis ett medelstort ägg innehåller 155 kalorier per 100 gram. När du väger ditt ägg är det bara 80 gram. På samma sätt som ovan räknar vi 80/100 och får svaret 0,8. Genom att räkna 155 * 0,8 får du 124 som är antalet kalorier i ditt ägg. Märk väl att det är viktigt att du tar vikten på produkten före du delar med 100 och inte omvänt, då vill du få helt fel uträkning. Tips: Väg aldrig flera livsmedel samtidigt utan väg varje produkt eller livsmedel för sig för att säkerställa du gör korret. För gärna in dina resultat i ett anteckningsblock eller i telefonen för att kunna gå bakåt och utvärdera när du i slutändan ser över din viktresa.

Måltidsersättning ger dig kontroll över kalorierna

Du har säkert förstått att både räkna ut din förbrukning av kalorier samt tid för väga och räkna ut kalorier i livsmedel kan lätt bli övermäktigt. Då kan det vara ett bra komplement att ersätta mat med en måltidsersättning. Produkterna är framtagna i syfte med att enkelt få en överblick över kaloriintag samtidigt som de innehåller viktig näring i form av vitaminer och mineraler samt högt innehåll av fiber och protein. Precis som andra livsmedel är även måltidsersättningarna märkta med kalorier per 100 gram men ofta också vad hela produkten innehåller för att du helt säkert ska veta vad hur mycket du kommer äta. Nupo har flera typer av måltidsersättningar och kan vara ett perfekt komplement när du räknar kalorier.

Kan jag gå ner i vikt utan att räkna kalorier?

Genom att veta exakt vad du äter i form av kalorier och hur mycket du gör av med under samma period kommer du säkerställa om du går ner i vikt. Däremot som redan nämnt i denna artikel är det tidskrävande och det snabbt blir krångligt. För dig som verkligen vill gå ner i vikt och gärna snabbt, effektivt och säkert har Nupo en diet i form av VLCD (Very Low Calorie Diet) som ger dit få kalorier och all näring i form av mineraler, vitaminer, fiber och protein. Skillnaden på måltidsersättning och VLCD eller full kostersättning som det heter är att det senare är en produkt framtagen för att ligga på ett så lågt kaloriintag att du oavsett utgångsläge kommer hamna i ett kaloriunderskott och alltid få i dig färre kalorier än du förbrukar. Med Nupo Diet får du 800 kalorier per dag och det är extremt svårt att nå så få kalorier på enbart livsmedel när du räknar kalorier och samtidigt kunna få dig den näring kroppen behöver.

För att summera all information är det alltså viktigt att veta hur mycket kalorier du gör av med under dagen samtidigt som det är lika viktigt att veta hur många kalorier du får i dig under samma tid. Har du motivationen och dedikerat kan lägga tiden är det värt mödan för att säkerställa din viktresa. Däremot finns alternativ som både stöttar den resa eller helt ersätter i form av måltidsersättningar eller VLCD produkter som gör att du mer eller mindre behöver räkna kalorier per produkt. Det viktiga i slutändan är att du hittar något som fungerar för dig, det är grundpelaren för ett lyckat resultat.

Tillbaka till blogg