Verifierad av Karina Berthelsen

Certifierad Filkand. i nutrition och hälsa

EU-förordningen om VLCD
Viktminskning

EU-förordningen om VLCD

Varför finns det en EU-förordning om VLCD?

Vi måste se till att produkterna vi sätter på marknaden lever upp till de höga standarderna inom EU. När du använder en VLCD, vilket står för Very Low Calorie Diet, en fullständig måltidsersättning - och du inte nödvändigtvis äter vanlig mat vid sidan av det, är det extremt viktigt att du får rätt näring så att du inte blir undernärd på lång sikt.

EU-förordningen fastställer några ramar kring innehållet i VLCD. Intervall sätts upp för hur mycket protein, fett, kolhydrater, fiber, vitaminer och mineraler som ska finnas i produkterna, för att säkerställa att kroppen får det den behöver under dagen. Dessa värden omprövas kontinuerligt på grund av ny kunskap. Det är därför det ibland sker förändringar i formeln för VLCD-produkter.

Vad innebär den nya förordningen?

Det är inte alltid bara innehållet i VLCD som EU kommer att ändra. Det är också matinformationen som är relaterad till användningen av produkten. Tidigare kunde du använda VLCD i 3 veckor utan att söka råd från din egen läkare, nu kan du använda VLCD i 8 veckor. Det är inte längre tillåtet att använda nutrition och hälsoanspråk, dvs. VLCD får inte marknadsföras som att den inte innehåller tillsatt socker, eftersom detta är en näringsanspråk. Det näringsmässiga innehållet har också justerats så att det följer de nya EU-reglerna om mer protein, högre innehåll av hälsosamt fett (linolsyra och linolensyra) och färre kolhydrater. Dessutom har kolin lagts till som något nytt.

Livsmedelsverket får notifikationer om nya produkter så att de kan föra register över dem. Dessutom utför Livsmedelsverket fysiska inspektionsbesök, så att alla är överens om att vi som företag följer de tillämpliga reglerna både när det gäller innehåll och marknadsföring.

Vad betyder den nya förordningen för våra produkter?

Den nya förordningen har haft en enorm inverkan på Nupo som företag. Bakom utvecklingen av en produkt ligger en massiv arbetsbelastning. Vi erbjuder många smaker, som alla behöver en total reformulering. Ny förpackning måste göras för varje variant. Både den visuella och skriftliga kommunikationen på vår webbplats behöver korrigeras, på varje produkt, varje blogg och allt annat som är relaterat till VLCD. Från kundernas synvinkel har det naturligtvis också skett en förändring i upplevelsen av produkten. Produkterna har ändrats något eftersom mängden av olika makronäringsämnen har justerats. I gengäld har vi nu en produkt som innehåller en ännu bättre näringsprofil än någonsin tidigare.

Hur har Nupos process sett ut?

Deadline för den färdiga VLCD-produkten var oktober 2022, men vi valde att genomföra ändringarna redan 2021. Vi var därför de första på den danska marknaden som implementerade den nya förordningen - och med stor framgång.

Varje smakvariant behövde justeras inom det nya VLCD-ramverket och med rätt ingredienser. Därefter behövde smak och konsistens testas och godkännas. Den näringsmässiga profilen kommer alltid att ha högsta prioritet, och sedan anpassar vi smaken så bra vi kan.

All förpackning behövde justeras samtidigt, eftersom det självklart var justeringar på märkningen. Det var alltså två stora projekt som drevs parallellt tills den helt färdiga produkten var klar strax efter sommaren 2021.

 

Tillbaka till blogg