Marianne Poulsen, Certifierad kostrådgivare

Jag heter Marianne Poulsen och är anställd som kostrådgivare på Nupo.

 

Jag är utbildad diplomerad kostrådgivare med specialitet inom fetma, och jag använder min utbildning på olika sätt i min vardag här på Nupo.

Som konsument kan du köpa en introduktionskurs där vi börjar med att ha ett kort möte via telefon eller online och pratar om just dina utmaningar och hur du tar dig an dem. Det är viktigt för oss att du kommer igång bra så att du inte ger upp på vägen. Därför skapade vi möjligheten att köpa personlig vägledning.

Jag svarar även på de många frågorna om våra produkter och i allmänhet om kostvägledning genom våra sociala mediekanaler, via vår chatt och inte minst på e-post. Jag finns tillgänglig nästan varje dag för att hjälpa dig att få mer kunskap och förståelse om din viktminskningsprocess och för att göra den så optimal som möjligt. Det finns många sätt att ta använda Nupo-diet, och tillsammans hittar vi rätt sätt för dig.

Nupo är ett etablerat och väldokumenterat varumärke och med över 35 kliniska studier bakom oss vet vi att våra produkter levererar som utlovat. Vi är just nu involverade i nya kliniska studier som startade hösten 2022, som Novo Nordisk är med och sponsrar. PRE-STORK och PRE-CHILD är bland annat några mycket spännande studier om sambandet mellan övervikt hos föräldrarna vs. övervikt hos barnet.

Danska huvudvärkscentrum arbetar också med en intressant studie för att utforska en ny behandlingsstrategi för den försvagande huvudvärksjukdomen, Idiopatisk intrakraniell hypertension (IIH), vars förekomst ökar med fetma. Jag förser även sjukhusen med rätt material, vägledning och produkter för de personer som deltar i studierna.

Under året sköter jag även personliga viktminskningskurser, med personer som har en önskan om att gå ner i vikt. På dessa kurser kommer personerna att gå på Nupo-diet och genom vår veckokontakt diskuterar jag vikt, välmående och svarar på frågor. Dessa kurser är inget man kan köpa utan erbjuds till influencers eller eventuella ambassadörer. Det är viktigt att du som användare av Nupo kan känna igen dig i de personer som representerar oss, på ett eller annat sätt, så vi anstränger oss mycket för att hitta personer som är relaterbara.

Nupo deltog även i DSAF:s (Adipositasföreningen) årskonferens för Norden 2022. Deltagarna var i allmänhet läkare, dietister och anställda på kliniker där man bland annat utför fetmakirurgi. Nupo deltog i denna 3-dagarskonferens, inte bara för att nätverka, utan också för att inspireras och uppdateras om de senaste initiativen.

Likaså deltog jag och en kollega på FAKD:s (Association of Clinical Dietitians) årsmöte 2022, där deltagarna var kliniska dietister från hela Danmark, med syftet att kontinuerligt hålla Nupo uppdaterad om vad som händer inom branschen.

Som kostrådgivare på Nupo är mina arbetsuppgifter otroligt varierande och mångsidiga och det är väldigt spännande att få vara delaktig i de många olika projekten. Vi utvecklas ständigt, och en av våra viktigaste uppgifter är att leverera en produkt som säkert kan ta dig till ditt viktminskningsmål.

Har du några frågor är du välkommen att skriva direkt på vår chatt när den är öppen eller skicka ett mail till info@nupo.com.